Preventie - Strijd tegen roken hoofdprioriteit

Inzake preventie richt Kom op tegen Kanker haar pijlen op de strijd tegen roken. Experte kankerpreventie Cathy Rigolle geeft een woordje uitleg:

'Door verschillende campagnes en beleidsbeïnvloeding is het draagvlak van de strijd tegen roken stap voor stap vergroot. Het begon met een platformtekst over gedwongen meeroken in 2003. Deze leidde tot wetgeving over rookvrije treinen en werkplekken. Uiteraard heeft de uitspraak van het Grondwettelijk Hof die de uitzonderingen op het rookverbod in de horeca schrapte, heel wat betekend in de strijd. En recent is er nog de beslissing van Club Brugge om zijn stadion volledig rookvrij te maken. Beide zijn geïnitieerd door Kom op tegen Kanker.'

De volgende jaren zal Kom op tegen Kanker zich inzetten om jongeren van de sigaret te houden en ervoor zorgen dat niet-roken in het bijzijn van kinderen de norm wordt. Cathy Rigolle: 'We plannen een nieuwe enquête om te achterhalen hoeveel kinderen dagelijks in de rook zitten. In 2008 bevraagden we dit al en daaruit bleek dat het in Vlaanderen om 116.000 kinderen ging. Daarnaast voert de rechtsfaculteit van de KU Leuven een onderzoek naar de lacunes in de rookwetgeving en hoe we die kunnen aanpakken. Verder willen we ook samen met andere organisaties campagnes voeren. We weten immers dat enkel langdurige en breedgedragen campagnes het roken verder kunnen terugdringen.'

Help mee

Doe een gift!