Projectoproep PIJN NA KANKER

Projectoproep voor een betere detectie en behandeling
van chronische pijn bij kankerpatiënten

 

- Deadline 1 oktober 2018 om 12u 's middags -

 


 

Kom op tegen Kanker lanceert een oproep voor een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten. Pijn is één van de meest ernstige symptomen waarmee kankerpatiënten tijdens en na de behandeling geconfronteerd worden.

  • Uit onderzoek blijkt dat pijnklachten niet altijd adequaat worden herkend en behandeld. Bij heel wat (ex-)patiënten krijgen deze pijnklachten een chronisch karakter, nefast voor hun dagelijkse functioneren en levenskwaliteit.
  • Volgens internationale richtlijnen moet de behandeling van chronische pijn vanuit een biopsychosociaal model gebeuren. Zowel medische, paramedische als psychosociale behandelingen en interventies moeten worden afgewogen bij een chronische pijncase. Vandaag blijft de behandeling echter (te) vaak beperkt tot een medicamenteuze behandeling.
     
Wat is de bedoeling van deze oproep?

Met deze oproep wil Kom op tegen Kanker werk maken van een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten in Vlaanderen.

Welke projecten komen in aanmerking?
  • Projecten die via vernieuwende methodieken navorming aanbieden aan zorgverleners over pijnherkenning en -bestrijding bij kankerpatiënten: trainingsprojecten.
  • Projecten die paramedische of psychosociale interventies - waarvan de effectiviteit wetenschappelijk bewezen is - in de Vlaamse zorgpraktijk introduceren en wetenschappelijk evalueren: interventieprojecten.
  • Meer uitleg over de call en over welke projecten in aanmerking komen, vindt u in dit document.
Hoe een project indienen?

Een project indienen kan via http://expro.komoptegenkanker.be 
met als deadline 1 oktober 2018 om 12u 's middags

Nog vragen?

Help mee

Doe een gift!