Oproep biomedische onderzoeksprojecten

 

Call: 9 juli 2018, deadline: 28 september 2018  

 

Oproep 1 - Klinisch onderzoek 

Het betreft klinisch onderzoek dat tot doel heeft om op relatief korte termijn een meerwaarde te bieden voor de behandeling van kankerpatiënten en waarvoor er onvoldoende interesse is van de industrie. Het betreft onderzoek waarbij nieuwe en/of betere behandelingen of andere medische 'interventies' onderzocht worden bij mensen.
- Translationeel onderzoek dat direct verband houdt met de onderzochte interventie in het klinisch onderzoek mag ook deel uitmaken van de aanvraag (beperkt tot 40% van het totale bedrag). Het klinische luik van het project mag echter niet afhankelijk zijn van het slagen van het preklinisch luik.
- Onderzoek naar de klinische validatie van een kandidaat-biomerker die reeds succesvol de ontwikkelingsfase doorlopen heeft, hoort bij de oproep voor klinisch onderzoek.
- Epidemiologisch onderzoek met een meerwaarde voor de behandeling van patiënten dat als doel heeft om op relatief korte termijn een verbetering van de klinische praktijk te realiseren, mag ook ingediend worden in de call voor klinisch onderzoek.  

Kom op tegen Kanker vraagt extra aandacht voor onderzoek voor het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten en de levenskwaliteit van patiënten die behandeld worden in klinische studies.  
Budget: 8.000.000 euro 

 

Oproep 2 - Preklinisch onderzoek
met als finaliteit een nieuwe klinische studie binnen 5 jaar na het einde van het project  

Het betreft patiëntgericht preklinisch onderzoek. Uit voorgaande experimenten is een klinische toepasbaarheid duidelijk maar verdere optimalisatie is nodig om tot een klinische fase te komen. De patiënt staat centraal in dit onderzoek en het doel van het onderzoek omhelst de ontwikkeling van nieuwe en/of betere behandelingen voor kanker, een betere diagnosestelling en een betere opvolging van kanker, waarbij er een uiteindelijk nieuw klinisch onderzoek kan opgestart worden binnen 5 jaar na afloop van het project.
Onderzoek naar de ontwikkeling van biomerkers, zelfs op menselijk materiaal, hoort bij de oproep van preklinisch onderzoek.
Budget: 3.000.000 euro 

* Fundamenteel onderzoek naar het werkingsmechanisme van (potentiële) biomerkers, naar het werkingsmechanisme van interventies of de resistentie tegen interventies past in geen van beide oproepen. 

Criteria voor aanvragen (voor oproep 1 en oproep 2)

 • Er is geen maximumbedrag voor een aanvraag. Voor elke aanvraag moet het budget zeer uitgebreid gemotiveerd worden.  
 • Voor klinische studies wordt bij voorkeur een aanvraag ingediend waarbij een vergoeding voorzien wordt op basis van een patient-fee. 
 • (Internationale) samenwerking wordt gestimuleerd maar Kom op tegen Kanker financiert enkel het onderzoeksluik dat uitgevoerd wordt aan Vlaamse instellingen.  
 • Een onderzoeker kan jaarlijks slechts één projectaanvraag als hoofdpromotor indienen. De functie van hoofdpromotor en copromotor zijn cumuleerbaar. 
 • De beoordeling van de ‘fit to call’ is competitief en gebeurt op basis van de beschikbare middelen en dit voor beide oproepen van 2018. De commissie zal bij de beoordeling een cut-off bepalen op basis van vergelijking.   
 • Maximum looptijd: 4 jaar (met mogelijkheid tot verlenging zonder extra budget met 2 jaar) 
 • Voor Kom op tegen Kanker is patiëntenparticipatie zeer belangrijk. Wat wij verstaan onder patiëntenparticipatie leest u hier.
 • Voor de beoordeling van de projecten door de patiëntencommissie moet een apart aanvraagformulier ingevuld worden in lekentaal. Meer informatie betreffende de werking van deze patiëntencommissie kunt u hier terugvinden. Tips voor het indienen van een aanvraag bij de patiëntencommissie kunt u hier terugvinden.  
 • Projecten worden in principe opgestart binnen het jaar na goedkeuring. 

 

Hoe doet u een aanvraag?

Vragen?

 • Indien u bijkomende vragen hebt omtrent de oproep kunt u ons contacteren op het volgend e-mailadres: infobmc@komoptegenkanker.be
 • Voor problemen met het aanmaken van een login en andere technische problemen kunt u IT-care contacteren, service@itcare.be of tel. 057 300 301 tijdens de kantooruren.

 

Help mee

Doe een gift!