Nieuws

De Vlaamse Liga tegen Kanker evalueerde vijf jaar Vlaams en Belgisch tabaksbeleid. De resultaten zijn teleurstellend.

Lees verder

De VLK dreigt ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen tegen de rookwetgeving die de Kamer deze week wil goedkeuren. De organisatie heeft al een raadsman onder de arm genomen. Ze is ervan overtuigd dat de wet het gelijkheidsbeginsel schendt, zowel voor het personeel als de klanten van verschillende soorten horecazaken.

De wetgever slaagt  er evenmin in het recht op gezondheid van een deel van zijn bevolking te garanderen. Daarom  overweegt de VLK de nietigverklaring te eisen. Voor haar is de enige aanvaardbare regelgeving een algemeen rookverbod in de horeca, dat ten laatste ingaat op 1 januari 2012.

Lees verder

De Senaat heeft gisteren de uitbreiding van het rookverbod in de horecasector goedgekeurd. Hierdoor wordt roken vanaf 1 januari 2012 verboden in alle horecazaken.

Lees verder

De Kamercommissie Volksgezondheid stemde gisteren voor een aanpassing van de rookwetgeving in de horeca. Tot een algemeen rookverbod kwam het niet. De Vlaamse Liga tegen Kanker vindt dit bijzonder jammer en betreurt de gemiste kans. Ze hoopt dat de verschillende partijen ooit de moed vinden om de enige juiste regeling te treffen, namelijk een rechtlijnig, totaal rookverbod.

Lees verder

De volgende Vlaamse regering moet de strijd tegen het fijn stof veroorzaakt door het verkeer dringend opvoeren. Dat staat in de evaluatie die de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) maakte van de afgelopen Vlaamse regeerperiode.

Lees verder

Uit het artikel 'Brutale marketing achter het vaccin' in Knack van 12 november 2008 kan de foute indruk ontstaan dat de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) gekant is tegen een terugbetaling van de baarmoederhalskankervaccins. Daarom toch even de puntjes op de i.

 

Lees verder

Op de 9de Dag tegen Kanker vraagt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) aandacht voor het recht van kinderen op een rookvrije omgeving. Uit een onderzoek blijkt dat in 32% van de Vlaamse gezinnen met kinderen wordt gerookt, in twee op de drie van deze gezinnen gebeurt dat zelfs in het bijzijn van de kinderen.

Lees verder

In 32% van de Vlaamse gezinnen met kinderen wordt gerookt. In twee op de drie van deze gezinnen gebeurt dat zelfs in het bijzijn van de kinderen. Elke dag zitten naar schatting 116.000 kinderen in de sigarettenrook van hun ouders. Voor de VLK kan dit niet: ook kinderen hebben recht op een gezonde, rookvrije omgeving. De VLK roept de overheid op maatregelen te treffen om dit recht te garanderen.

Lees verder

Een volledig rookvrije horeca kan ervoor zorgen dat veel minder jongeren die experimenteren met sigaretten verslaafde rokers worden. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) berekende dat een volledig rookverbod, in combinatie met een krachtig en beter gefinancierd preventiebeleid, in principe jaarlijks 11.760 Belgische jongeren van de tabaksverslaving kan redden.

 

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is tevreden met het debat over roken in  afgesloten ruimtes in het bijzijn van kinderen.  Ze vindt het wel opmerkelijk dat het kind zelf er niet in voorkomt.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!