Nieuws

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is teleurgesteld over de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement over de Tobacco Products Directive, de nieuwe richtlijn voor tabaksverkoop en -verpakkingen. Een aantal maatregelen die een aanzienlijk effect kunnen hebben op het rookgedrag bij jongeren, werden geschrapt of afgezwakt. Dit is een gemiste kans om jongeren van de sigaret te houden, stelt de VLK.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert het Kankermeldpunt. (Ex-)kankerpatiënten en hun naasten kunnen hier terecht om problemen te melden die ze ervaren tijdens en na hun behandeling. De grote respons op de campagne rond slechtnieuwsgesprekken toont de noodzaak van een meldpunt aan. Maar liefst 432 mensen hebben in drie weken tijd over dit onderwerp een getuigenis gedeeld.

Lees verder

VLK legt beleidsvoorstellen rond werkhervatting na kanker voor aan minister van Werk Monica De Coninck

Opnieuw kunnen gaan werken na kanker is voor veel ex-kankerpatiënten erg belangrijk, maar dat loopt vaak niet van een leien dakje. Na hun kankerbehandeling begint vaak een nieuw gevecht, om werk dit keer. Voor de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) kan dit niet. Kankerpatiënten hebben recht op een vlotte werkhervatting en op de ondersteuning die dit mogelijk maakt. Om dit te realiseren overhandigt de VLK vandaag een aantal beleidsvoorstellen aan minister van Werk Monica De Coninck. Het recht op aangepast werk is daarbij de meest opvallende maatregel.
 

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker vraagt de federale en de Vlaamse overheid met aandrang een aantal maatregelen te nemen die de kwaliteit van de kankerbehandeling kan garanderen en de informatie hierover toegankelijk maakt voor patiënten. Zo zouden de ziekenhuizen aan strengere normen onderworpen moeten worden. Die oproep doet de VLK als reactie op het bericht van CM dat slechts twee ziekenhuizen in Vlaanderen voldoende ingrepen bij slokdarmkanker uitvoeren om de beste behandeling te kunnen garanderen. 

Lees verder

De Nationale Coalitie tegen Tabak – waarvan ook de Vlaamse Liga tegen Kanker deel uitmaakt – lanceert ter gelegenheid van de Werelddag Zonder Tabak op 31 mei een campagne om tabaksreclame te verbieden op plaatsen waar sigaretten worden verkocht. Thema van de werelddag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, is het verbod op reclame, promotie en sponsoring voor tabaksproducenten.

Lees verder

 

De publicatie van het rapport ‘Een kritische blik op het beleid inzake aan kanker gerelateerde chemische stoffen in onze leefomgeving’ van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) ging internationaal niet onopgemerkt voorbij. Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Journal of Epidemiology and Community Health (JECH) nodigde onderzoeker Cathy Rigolle en haar collega’s van de dienst Kennis en beleid van de VLK uit om een commentaarstuk te schrijven over de doeltreffendheid van deze Europese regelgeving. In het artikel wijzen ze op het belang om de preventie van milieublootstelling die (mogelijk) verband houdt met kanker, op te nemen in het kankerbeleid en nationale kankerplannen.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) en het Instituut voor Samenleving en Technologie* (IST)  gaven de Onderzoeksgroep Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid van de Universiteit Antwerpen de opdracht om de maatschappelijke gevolgen van proactieve geneeskunde uit te zoeken. Het resultaat is een dossier dat het maatschappelijke debat over de inzet van proactieve initiatieven opentrekt. De bevindingen in het rapport zijn niet enkel gebaseerd op literatuur en op interviews met experts. Er werd via een internetenquête ook gepeild naar de mening van de bevolking.

Lees verder

Het systeem van ‘deeltijdse arbeid met toelating van de adviserend geneesheer’ kan veel soepeler worden toegepast dan dat vandaag gebeurt. Het systeem laat toe het werk gedeeltelijk te hervatten na een periode van ziekte, maar veel adviserend geneesheren laten enkel 50% werkhervatting toe, terwijl wettelijk ook 60%, 70%, 80% en 90% arbeidstijd kan. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept de adviserend geneesheren op het systeem flexibeler toe te passen en geleidelijker opbouwen mogelijk te maken. Dat is erg belangrijk voor de re-integratie van mensen met kanker, zo blijkt uit getuigenissen van (ex-)kankerpatiënten die de VLK verzamelde.

Lees verder

Op 26 november organiseerde het Kankercentrum* een symposium over de evaluatie van het Nationaal Kankerplan (NKP), het meerjarenplan van minister Onkelinx uit 2008. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) presenteerde er samen met de Stichting tegen Kanker (STK) haar visie op het Kankerplan. De VLK is tevreden met de resultaten van het plan, maar er liggen tegelijkertijd nog heel wat uitdagingen om tot een optimaal preventiebeleid te komen en patiënten het recht op de beste zorg te garanderen.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept op tot voorzichtigheid wat betreft PSA-tests, de meest gebruikte vorm van screening voor prostaatkanker. Deze screening is in de actualiteit door Movember, een internationale actie die mannen oproept hun snor te laten groeien om aandacht te vragen voor onderzoek naar prostaatkanker en vroege detectie te promoten. Een sympathieke en goedbedoelde actie, maar helaas niet zonder gevaar.

 

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!