Ook mannen met borstkanker moeten terugbetaling krijgen!

22 juni 2018

Mannen met borstkanker krijgen niet dezelfde terugbetaling voor hun medische behandeling als vrouwen.

Deze ongelijke behandeling is een directe discriminatie op grond van geslacht.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen formuleert, samen met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman en Vivre comme Avant, een aanbeveling gericht aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block, met de vraag om ook voor mannelijke patiënten de terugbetaling van borstkankermedicijnen te voorzien.

De terugbetaling van medicijnen moet ook voor mannen gewaarborgd worden.
Het Instituut en zijn partners stelden allen een probleem vast met de regelgeving over de terugbetaling van borstkankermedicijnen. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) betaalt bepaalde geneesmiddelen wel terug aan vrouwen met borstkanker, maar niet aan mannen. Mannen moeten hun behandeling dus gedeeltelijk zelf betalen. De behandeling van borstkanker is duur, variërend van 550 tot meer dan 7000 euro per jaar.1 Dit verschil in behandeling vormt een directe discriminatie op grond van geslacht. Verschillende mannen getuigden bij het Instituut, bij Kom op tegen Kanker en bij Borstkanker Vlaanderen over de pijnlijke gevolgen van het niet vergoeden van hun geneesmiddelen.

"Mannelijke patiënten moeten sommige medicijnen zelf betalen. Omdat de kosten te hoog oplopen, kunnen ze niet altijd de door hun arts aanbevolen behandeling volgen. Deze situatie maakt het voor de patiënten nog moeilijker om hun ziekte te bestrijden ... Sommige patiënten zijn overleden terwijl ze stappen aan het ondernemen waren om deze ongelijkheid aan te klagen. Het is absoluut noodzakelijk om de regelgeving aan te passen en deze ongelijke behandeling weg te werken, en zo bij te dragen tot het vergroten van de overlevingskansen van de patiënten", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

“Borstkanker bij mannen is eerder uitzonderlijk. In België krijgen jaarlijks 92 mannen de diagnose vergeleken met 10 378 vrouwen. Patiënten met een zeldzame kanker zijn extra kwetsbaar. Ze weten vaak niet in welk ziekenhuis ze de beste behandeling kunnen krijgen, de behandelingskosten worden niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald en er gebeurt nog te weinig onderzoek naar hun aandoening. Kom op tegen Kanker juicht elk initiatief toe om de situatie voor deze mensen te verbeteren.” verduidelijkt Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker.

Het Instituut en zijn partners bevelen aan dat de regering de regelgeving aanpast om de terugbetaling van geneesmiddelen aan mannelijke borstkankerpatiënten te verzekeren, net zoals dat het geval is voor vrouwelijke patiënten. Deze aanpassing zou de overlevingskansen van mannelijke patiënten helpen vergroten.

Help mee

Doe een gift!