Kinderen in de rook: aantal gehalveerd in 4 jaar MAAR...

26 april 2018

"Sensibilisering in combinatie met een rookverbod in de wagen in het bijzijn van kinderen zou nog meer gezondheidswinst opleveren!”
 

Het aantal kinderen dat dagelijks in de tabaksrook van hun ouders leeft, is sterk gedaald. Dat blijkt uit een enquête over het rookgedrag in Vlaamse gezinnen die Kom op tegen Kanker al voor de derde keer liet uitvoeren door het onafhankelijke onderzoeksbureau Kantar TNS. Bij de vorige bevraging in 2014 zaten nog 68.000 kinderen dagelijks in de tabaksrook. In 2018 is dat aantal gedaald tot 36.000.Ouders geven aan dat ze hun rookgedrag wel degelijk aanpassen door de preventiecampagne Binnen roken is nooit oké van Kom op tegen Kanker: maar liefst 1 op de 3 rookt daardoor niet meer binnen, ook niet als de kinderen er niet zijn. Kom op tegen Kanker onderstreept wel dat we nog veel meer kunnen doen om gezondheidswinst te behalen. ‘Het is hoog tijd voor een wettelijk verbod op roken in de auto in het bijzijn van kinderen’, vindt directeur Kennis & Beleid Hedwig Verhaegen.

In tien jaar tijd is het aantal kinderen dat dagelijks in de rook van zijn ouders zit maar liefst met twee derde gedaald. In 2008 zaten nog 115.000 kinderen dagelijks in de tabaksrook, tegenover 36.000 in 2018. Die daling is voornamelijk te danken aan het lagere aantal rokende ouders. 23 % van de ouders geeft aan tabak te roken, tegenover 28 % in 2014. Een verdere focus op een daling is erg belangrijk, want de gezondheidsrisico's voor kinderen zijn erg groot. Zo is bij kleine kinderen het risico op wiegendood dubbel zo groot en lopen ze twee tot drie keer meer risico op astma. Meerokende kinderen hebben ook vaker last van oorontstekingen en andere gehoorproblemen. Bovendien lopen ze op latere leeftijd meer risico op hart- en vaatziekten of kanker. Kinderen met rokende ouders hebben ook tot drie keer meer kans om later zelf te gaan roken dan kinderen uit gezinnen waar niet gerookt wordt.

Sensibilisering werkt, maar volstaat niet

De enquête peilde daarnaast ook naar de bekendheid en de impact van de campagne Binnen roken is nooit oké. 60 % van de ondervraagde ouders waarvan een of beide ouders roken heeft een van de spotjes minstens één keer gezien. De helft van de bereikte ouders zegt daarbij zijn gedrag te hebben aangepast. Eén op de drie bereikte ouders geeft aan dat ze door de campagne niet meer binnen roken, ook als de kinderen niet thuis zijn. 4 % van de bereikte rokende ouders zegt te zijn gestopt met roken door de campagne.

Maar van de ouders die nog tabak roken in het bijzijn van hun kinderen, doen er dat nog steeds te veel in huis en in hun wagen. Tussen 2008 en 2014 was er een grote daling van het aantal ouders dat rookt in de eigen woning (van 60 naar 31 %). Die daling stagneert, van 31 % in 2014 naar 28 %  in 2018.  En ook in de auto blijft een groep ouders roken in het bijzijn van kinderen. Dat percentage is zo goed als onveranderd gebleven: van 16 % (2008) naar 14 % (2014) tot 13 % (2018).

Meer gezondheidswinst door wettelijke actie

In tegenstelling tot de periode 2008-2014 werd er tussen 2014 en 2018 geen nieuwe wetgeving meer geïntroduceerd om het meeroken in te perken. Toch werden in deze legislatuur enkele voorstellen ingediend om het tabaksverbruik in België drastisch terug te dringen. In 2016 lanceerde Open VLD het voorstel om een totaalverbod op roken in de auto bij minderjarige kinderen op te leggen. Een tweede voorstel kwam van CD&V en N-VA. Beide partijen pleiten voor een verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak. De twee partijen willen de leeftijd verhogen van 16 naar 18 jaar.

 

Hedwig Verhaegen: ‘Meer gezondheidswinst is absoluut mogelijk als sensibilisering ook gekoppeld wordt aan beleidsbeslissingen. Zo bleek uit het Kantar TNS-onderzoek van 2014 dat een vijfde van de rokende ouders niet meer rookte in het bijzijn van kinderen door de invoering van het rookverbod in de horeca in 2011. Een rookverbod in de auto in het bijzijn van minderjarigen zal ouders er nog meer bewust van maken dat meeroken erg ongezond is. Het is aan de leden van de commissie Volksgezondheid om er werk van te maken.’

De gezondheidskloof is hardnekkig, maar vermindert

Roken wordt nog steeds gekenmerkt door een sociale kloof. Bij lager opgeleiden ligt het aantal tabak rokende ouders aanzienlijk hoger (40 % tegenover gemiddeld  23 %). Toch is ook bij hen het aandeel rokers sterk gedaald (in 2014 was dat nog 55 %). Maar als ze nog roken in het bijzijn van de kinderen, dan gebeurt dat vaker op dagelijkse basis, en vaker in de wagen (31 % ten opzichte van 13 % gemiddeld). De sociale kloof vermindert dus, maar extra aandacht voor het dichten van die gezondheidskloof blijft volgens Kom op tegen Kanker aangewezen.
 

Meer info?

Help mee

Doe een gift!