Goed nieuws: nazorg krijgt meer aandacht!

24 oktober 2017

Eerder dit jaar overhandigde Kom op tegen Kanker zijn onderzoeksrapport 'Zorgen na kanker' aan de bevoegde ministers. Uit dat rapport bleek dat patiënten na de behandeling nog heel wat zorgen hebben. Kom op tegen Kanker vroeg om meer werk te maken van een betere nazorg voor kankeroverlevers.

Minister Maggie De Block gaf gunstig gevolg aan de oproep. Specialisten worden voortaan vergoed om eens per jaar een half uur de angsten en de moeilijkheden na kanker te bespreken met kankerpatiënten.

De terugbetaling is er tot nu toe enkel voor het grote deel van de patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen. Kom op tegen Kanker pleit er wel voor dat élke kankerpatiënt recht heeft op zo’n uitgebreide consultatie, want elke behandeling heeft eigen neveneffecten die impact kunnen hebben op de levenskwaliteit.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trekt jaarlijks twee miljoen euro uit voor specialisten die tijd vrijmaken voor een goed gesprek.
Marc Michils ‘Het is een zeer belangrijke stap dat specialisten hiervoor vergoed worden. We hopen dat ze het nu ook effectief doen.'

Lees hier het onderzoeksrapport 'Zorgen na kanker' van Kom op tegen Kanker.

Lees het persbericht van 1 september 2017 toen het rapport werd overhandigd aan de bevoegde ministers.

Help mee

Doe een gift!