De Alliantie Rookvrij zoekt een coördinator

05 april 2018

De Alliantie Rookvrij streeft naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Door een bundeling van de krachten wil de Alliantie een maatschappelijke beweging op gang trekken die werk maakt van een rookvrije samenleving.
Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker en de Belgische Cardiologische Liga wensen de nieuw op te richten Alliantie Rookvrij snel te versterken met een coördinator Alliantie Rookvrij (m/v)

 

HIeronder vindt u de vacature.

Taken

 • Ontwikkelt samen met een stuurgroep van vertegenwoordigers uit verschillende organisaties een strategische visie voor de verdere uitbouw van de Alliantie en de maatschappelijke beweging voor een rookvrije samenleving
 • Stelt een actieplan op en bewaakt het budget
 • Zorgt voor de promotie van het project
 • Bewaakt het voortgangsproces van het project
 • Maakt gebruik van moderne technologie en nieuwe media
 • Onderhoudt contacten en bouwt een groeiend netwerk uit van partnerorganisaties
 • Bevordert de samenwerking tussen de deelnemende organisaties
 • Rapporteert aan betrokkenen en belanghebbenden

Dit alles in nauwe samenwerking met de directeur kennis en beleid van Kom op tegen Kanker, de expert tabakspreventie van Stichting tegen Kanker en de directeur van de Belgische Cardiologische Liga

Kortom: een organisatorisch talent met zin voor communicatie, netwerking en samenwerking

 

Uw profiel

Gevraagde competenties:
 • Interesse voor gezondheidspromotie en beleidsbeïnvloeding
 • Planmatig en resultaatgericht
 • Organisatietalent
 • Goed in mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Vlot met Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) en social media
 • In staat de website redactioneel te onderhouden
 • Goed in netwerken
 • Diplomatisch en oplossingsgericht
 • Goed in het overtuigen en enthousiasmeren van mensen
 • Autonoom kunnen functioneren in een start-up
 • Zin voor initiatief
 • Tweetalig Nederlands – Frans. Goede kennis van het Engels

Kortom: een functie waarbij plannen, organiseren en coördineren centraal staan

Gevraagde vorming of ervaring:
 • Bij voorkeur diploma in communicatie of (sociale) marketing
 • Enkele jaren ervaring in een coördinatiefunctie en ervaring met projectmanagement

Ons aanbod

 • Job met veel afwisseling
 • Uitdagend werk in een stimulerende omgeving
 • Contract van onbepaalde duur met marktconforme verloning
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Mogelijkheid van deeltijds thuiswerk
 • Minstens 80% tewerkstelling, bij voorkeur voltijds

Interesse?

Wij ontvangen graag een motivatiebrief samen met een curriculum vitae, te richten aan: Stichting tegen Kanker t.a.v. Joël Vico Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel of via mail: jobs@stichtingtegenkanker.be.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Gabriëls via tel 02 743 37 27.

 

 

Over Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker bundelt de krachten in de strijd tegen kanker. De Stichting is actief in België. Kanker treft in ons land jaarlijks meer dan 65 000 mensen. Daarom financiert de Stichting wetenschappelijk kankeronderzoek in België en verstrekt ze informatie en sociale begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is ze actief op het vlak van preventie, opsporing en de bevordering van een gezonde levenswijze. De inkomsten van de Stichting komen voornamelijk uit giften en legaten van particulieren.

 

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Het doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

 

Over Belgische Cardiologische Liga

De Belgische Cardiologische Liga, die werd opgericht in 1968, wil een informatie- en uitwisselingsplatform zijn rond cardiovasculaire aandoeningen voor de patiënten. Zij levert al 50 jaar strijd ter voorkoming van hart- en vaatziekten, zowel op het niveau van de primaire preventie (bij het grote publiek en alle personen die met deze aandoeningen te maken kunnen krijgen) als van de secundaire preventie (bij patiënten die werden getroffen door een hart- of vaataandoening). Naast deze essentiële preventietaak wil de Belgische Cardiologische Liga ook grootschalige informatie verspreiden over zowel de preventieproblemen en hart- en vaatziekten in het algemeen, als de opsporing en “screening” van deze aandoeningen. Tot slot helpt de Liga hartlijders elke dag om zich opnieuw aan te passen op sociaal, familiaal en professioneel niveau en werkt zij samen met patiëntenverenigingen in het hele land.

 

Help mee

Doe een gift!