Nieuws

Minister Kris Peeters maakt komaf met duurdere verzekeringen voor mensen die ooit ziek waren of nog kampen met een aandoening die onder controle is. Hij voert ‘het recht om vergeten te worden’ in, waarvoor Kom op tegen Kanker al lang pleitte.
Hij neemt het initiatief naar aanleiding van de Dag tegen Kanker die morgen plaatsvindt.

Lees verder

Op de internationale ouderendag, 1 oktober, vraagt Kom op tegen Kanker in zijn nieuwste onderzoeksrapport 'Zeventigplussers met kanker' om bijkomende inspanningen van de zorgverstrekkers.

Lees verder

Vanaf 1 januari 2019 hebben ook zieke kleuters jonger dan 5 jaar recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).

Lees verder

Poetshulpen, huishoudhulpen en verzorgenden hebben ook recht op een rookvrije werkplek. Daarom wil deze campagne passief roken op hun werkplek bespreekbaar maken.
De dienstenchequebedrijven en de diensten voor gezinszorg engageren zich om hun medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van passief roken.
 

Lees verder

Kom op tegen Kanker ondertekende vandaag het charter van de asbestcampagne van Fedris en Constructiv. De campagne richt zich zowel naar de burger als naar de werknemer die met asbest geconfronteerd wordt. Meer info op www.alertvoorasbest.be. De sensibiliseringscampagne loopt tot eind 2019.

Lees verder

De vrijwilligers van Kom op tegen Kanker verkochten 332.510 azalea’s tijdens het voorbije Plantjesweekend.
 

Lees verder

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bereikte vandaag een akkoord over de invoering van neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten.

Lees verder

Wie kanker heeft (gehad), botst vaak op hoge bijpremies of een ontstellende ‘neen’ bij het aanvragen van een schuldsaldoverzekering. Een motivering voor die beslissing krijgt de kandidaat-verzekeraar niet altijd.

Lees verder

Tot nu toe werd iedereen tussen 55 en 74 jaar om de twee jaar uitgenodigd om zich op dikkedarmkanker te laten testen. Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is de doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker met twee geboortejaren uitgebreid. Vanaf dit jaar worden ook de 53- en 54-jarigen uitgenodigd.

 

Lees verder

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent heeft in samenwerking met de afdeling geriatrie van het UZ Gent een zorgprogramma voor de laatste levensdagen in de geriatrie ontwikkeld.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!