Het Toekomstplan 2017 - 2021

 • Kom op tegen Kanker stelt zijn Toekomstplan 2017- 2021 voor.
  Het eerste Vijfjarenplan, voor de jaren 2011-2015, is in grote mate gerealiseerd. Nu is er nood aan een nieuw strategisch plan, om tegemoet te komen aan de uitdagingen en de nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen kanker. Dankzij dit tweede Vijfjarenplan, voor de jaren 2017-2021, zal Kom op tegen Kanker de voortrekker blijven in de strijd tegen kanker.
   
 • U leest hieronder over de vijf krachtlijnen van het Toekomstplan. Het volledige Vijfjarenplan kunt u hier downloaden (pdf).
 • En lees ook de operationele doelstellingen van Kom op tegen Kanker: 50 acties in vijf jaar tijd (pdf).
   
 • Kom op tegen Kanker doorkruiste Vlaanderen met de voorstelling van het Toekomstplan, met roadshows in Hasselt, Leuven, Gent, Kortrijk en Antwerpen.

Kom op tegen Kanker: infographic

Vijfjarenplan 2017 - 2021 Kom op tegen Kanker

Hier vindt u de foto’s van de vijf roadshows:
Hasselt - Leuven - Gent - KortrijkAntwerpen
Bekijk de filmpjes die werden getoond tijdens de roadshows:
- lInks: 'De voorbije jaren stonden we niet stil. Samen gaan we er nog eens vijf jaar tegenaan.'
- rechts: 'Wat deed Kom op tegen Kanker in 2016?'

Kom op gaat nog sterker voor een rookvrije samenleving

 • Kom op tegen Kanker wil het aantal dagelijkse rokers binnen 15 jaar tot 5 à 10% terugdringen, zodat roken uitsterft.
 • Kom op tegen Kanker wil in de strijd tegen roken het integrerend en mobiliserend merk zijn. De organisatie voert brede campagnes tegen roken, enerzijds binnen de eigen platformen (middagsteden van de 1000 km, bedrijven, voetbalstadions ...), anderzijds ook met campagnes die zich tot de hele bevolking richten. Dit moet verder besproken worden met het consortium tegen tabak van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, het VIGeZ en de VRGT, en met de VRT.
 • Kom op tegen Kanker vecht voor een rookvrije omgeving door mensen te beschermen tegen gedwongen meeroken. Vooral voor kinderen en jongeren is een rookvrije omgeving belangrijk. Bovendien moeten we kinderen en jongeren van de sigaret houden.

Kom op tegen Kanker ijvert voor een gezonde leefomgeving

 • Kom op tegen Kanker ijvert voor een gezonde leefomgeving die vrij is van milieuvervuilende stoffen en die een gezonde levensstijl stimuleert.

Kom op tegen Kanker biedt een kritische kijk op vroegtijdige opsporing

 • Kom op tegen Kanker laat een kritische stem horen m.b.t. vroegtijdige opsporing van kanker. . De organisatie volgt daartoe nieuwe ontwikkelingen op de voet, geeft mensen evenwichtige en eerlijke informatie en bepleit een overheidsbeleid dat patiëntenrechten zoals vrije keuze en geïnformeerde toestemming respecteert.

Kom op tegen Kanker maakt een vuist voor kwaliteitsverbetering in kankerbehandeling.

 • Kom op tegen Kanker moet een vuist maken voor kwaliteit en de uitbouw van een degelijk kwaliteitssysteem in de oncologie, met bijzondere aandacht voor zeldzame kankers en variatie in behandeling tussen centra.

Kom op tegen Kanker strijdt voor betaalbare kankerbehandelingen

 • Kom op tegen Kanker strijdt voor betaalbare kankerbehandelingen, om de toegankelijkheid van goede kankerzorg voor de komende generaties te vrijwaren.

Kom op tegen Kanker is een drijvende kracht voor een goede coördinatie en continuïteit van de transmurale zorg

 • Kom op tegen Kanker ijvert voor een goede coördinatie en continuïteit van de transmurale zorg voor elke patiënt. De patiënt moet doorheen heel zijn zorgtraject altijd en overal kunnen rekenen op zorg van goede kwaliteit.
 • Kom op tegen Kanker gaat niet zelf transmurale zorg aanbieden, maar motiveert en ondersteunt de zorgverstrekkers om goed gecoördineerde en continue zorg te bieden.

Kom op tegen Kanker streeft naar psychosociale zorg op maat, tijdens en na de behandeling en in de laatste levensfase

 • Elke patiënt heeft recht op psychosociale zorg op maat, tijdens en na de behandeling en in de laatste levensfase.
 • Kom op tegen Kanker ijvert voor psychosociale ondersteuning die afgestemd is op de individuele noden van de patiënt en zijn omgeving (vraaggestuurde zorg), en voor zorg die welzijn en gezondheid integreert.

Kom op tegen Kanker ijvert voor volwaardige re-integratie en zorg aangepast aan de individuele noden van overlevers

 • Overlevers van en met kanker hebben recht op volwaardige re-integratie (bijv. werken, vrije tijd, verzekeringen...).
 • Overlevers hebben recht op aangepaste zorg voor de langetermijngevolgen van de diagnose en de behandeling.
 • Kom op tegen Kanker ijvert voor volwaardige re-integratie en zorg aangepast aan de individuele noden van overlevers. De organisatie ijvert daarom voor een aangepaste regelgeving, een aangepast zorgaanbod en aangepaste ondersteuning op de verschillende relevante levensdomeinen (bijv. de werkvloer).

Kom op tegen Kanker ijvert voor een inclusieve gezondheids- en welzijnszorg

 • Kom op tegen Kanker vindt de gezondheidskloof in onze diverse samenleving onaanvaardbaar. Daarom neemt de organisatie in alle strategische doelstellingen initiatieven voor een gezondheids- en welzijnszorg die beter rekening houdt met de diversiteit in onze samenleving.

Kom op tegen Kanker wil bijdragen tot een correcte toepassing van informatietechnologie in de gezondheidszorg

 • Informatietechnologische ontwikkelingen zullen de gezondheidszorg grondig veranderen in de komende jaren. Kom op tegen Kanker probeert bij te dragen tot een maximalisering van de positieve effecten en minimalisering van de risico’s van deze ontwikkeling.

Kom op tegen Kanker blijft maximaal inzetten op patiëntgericht biomedisch en psychosociaal onderzoek

 • Kom op tegen Kanker levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijke kennis over kanker door onderzoek te financieren dat andere financiers links laten liggen.
 • Kom op tegen Kanker blijft dit doen door nog meer in te zetten op patiëntgericht biomedisch en psychosociaal onderzoek.
 • Er zal ruimte gemaakt worden voor onderzoek dat de realisatie van de strategische doelstellingen over preventie en de behandeling ondersteunt.

Kom op tegen Kanker is een voorvechter van de realisatie van individuele en collectieve patiëntenrechten

 • Als rechtengedreven organisatie blijft Kom op tegen Kanker ijveren voor de realisatie van individuele patiëntenrechten.
 • Kom op tegen Kanker zet sterker in op de realisatie van collectieve patiëntenrechten.
 • We sporen actief inbreuken op patiëntenrechten op, klagen ze aan en doen voorstellen voor verbetering.

Kom op tegen Kanker verenigt iedereen in de Vlaamse gemeenschap in de strijd tegen kanker

 • Kom op tegen Kanker verenigt iedereen in de Vlaamse gemeenschap in de strijd tegen kanker en aanverwante aandoeningen. Als katalysator geeft Kom op tegen Kanker iedereen de kans om samen in eender welke vorm of hoedanigheid zijn bijdrage te leveren.
 • Kom op tegen Kanker bevordert de samenwerking met andere Belgische of Europese organisaties met gelijkaardige doelstellingen.

Kom op tegen Kanker zet in op vernieuwing en transparantie in z’n fondsenwerving

 • Kom op tegen Kanker wil blijven vernieuwen en groeien in zijn fondsenwerving om zijn doelstellingen te blijven realiseren en als organisatie een reële impact te kunnen hebben in relevant onderzoek, vernieuwende projecten en doeltreffende campagnes die bijdragen tot minder kanker en een betere kanker(na)zorg.
 • Hierbij is Kom op tegen Kanker transparant over waar welke middelen ingezet worden en zoekt Kom op tegen Kanker actief naar manieren om het grote publiek hierbij te betrekken.

Help mee

Doe een gift!