Aanbevelingen voor de politiek

Kom op tegen Kanker stelt vaak MEMORANDA op voor de nieuwe regering alsook BELEIDSVOORSTELLEN voor de nieuwe ministers. Die aanbevelingen zijn erop gericht het psychosociaal welzijn van de kankerpatiënten te verbeteren en de risico's op kanker zoveel mogelijk te beperken.

Kom op tegen Kanker hoopt dat een aantal van de eisen dan terug te vinden zijn in de regeerakkoorden en dat de overheid initiatieven neemt om het kankerbeleid in ons land te optimaliseren.

eerdere memoranda:
'Het Vlaamse regeringsbeleid 2004-2009 onder de loep' (pdf)
voor de federale regering 2007 (pdf)
voor de Vlaamse regering, juni 2004 (pdf) 
voor de federale regering, mei 2003 (pdf)

EVALUATIE Nationaal Kankerplan
* Op 27/11/ 2012 vond een symposium plaats: Evaluatie Nationaal Kankerplan. U leest hier de bijdrage van de Vlaamse Liga tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker ter voorbereiding van het symposium.
* Eerder al werd het Kankerplan geëvalueerd in onderzoeksartikelen:
- In het onderzoeksrapport 2010
- In het onderzoeksrapport 2009
- In het Onderzoeksrapport 2008

 

 

Help mee

Doe een gift!